Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

Home » Veiligheidssheet

Veiligheidssheet

Voor het gebruik van diverse in deze webshop aangeboden kunststoffen (o.a. polyesterharsen, harders enz.):

Lees voordat u met de kunststoffen gaat werken eerst de bij het product behorende handleiding en vooral de aanwijzingen op de verpakking. Naast het gevarensymbool staan op het etiket waarschuwingen voor bijzondere gevaren en aanbevelingen voor het veilig gebruik van de kunststoffen. Dit zijn de zgn. R- en S-zinnen. Verder wordt op het etiket de naam van de chemische stof die het gevaar veroorzaakt vermeld.

Kunststoffen bewaren op een koele, veilige plaats buiten bereik van onbevoegden en kinderen.   

1. Polyesterharsen, harders, versnellers
De harders (b.v. methyethylketonperoxide, benzoylperoxide) zijn stoffen, waarmee men de grootste voorzichtigheid dient te betrachten. Zij zijn meestal brandbaar en agressief. Vermijdt hiermee dus ieder contact met open vuur of andere verhittingsbronnen. Vooral bij het gebruik van vloeibare harders oppassen voor spatten (ogen). Harders kunnen zeer ernstig oogletsel veroorzaken en huidirriterend werken. Zij zijn meestal matig giftig bij inslikken en inademen.

Handen die met harder verontreinigd zij moeten direct gewassen worden om het gevaar van het in de ogen wrijven met de handen te voorkomen. Komt onverhoopt harder in de ogen, dan is de enige remedie onmiddellijk met een krachtige stroom leidingwater (indien mogelijk contactlenzen verwijderen) tenminste 15 minuten uitspoelen, indien mogelijk afgewisseld met een 5% oplossing van natriumascorbaat in water. Eventueel een oogarts waarschuwen. Smeer beslist geen olie of zalf op het oog.

Rook beslist niet tijdens het werken met kunststoffen en harders.

Draag een geschikte veiligheidsbril en afhankelijk van de werksituatie veiligheids-handschoenen en een schort.

Harder (peroxiden) op de huid. Spoel met water en was grondig met zeep. Daarna een zalf op basis van lanoline aanbrengen.

Harders (peroxiden) en versnellers (cobalt) mogen nooit met elkaar gemengd worden, daar dan heftige reacties kunnen optreden. Steeds dienen de componenten afzonderlijk (volgens de gebruiksaanwijzing) aan de hars toegevoegd te worden. Hars waaraan reeds versneller is toegevoegd moet, voordat de harder wordt toegevoegd goed gemengd worden.

2. Epoxyharsen, verharders e.d.
Bij contact met de huid met water en zeep wassen en goed naspoelen. Komt onverhoopt hars of harder in de ogen dan  contactlenzen verwijderen, oogleden geopende houden. Royaal met water spoelen (10-15 minuten). Eventueel een oogarts waarschuwen.

Bij het werk niet eten, drinken of roken. Draag een geschikte veiligheidsbril en afhankelijk van de werksituatie veiligheidshandschoenen en een schort.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bij niet voldoende geventileerde arbeidsplaatsen en bij de spuitverwerking is adembescherming noodzakelijk. Ademmasker A/P2

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen.

3. Reinigings- en oplosmiddelen zoals aceton, methyleenchloride en styreen
Bij contact met de huid met veel water spoelen. Komt onverhoopt het product in de ogen dan contactlenzen verwijderen, oogleden geopende houden. Royaal met water spoelen (10-15 minuten). Eventueel een oogarts waarschuwen.

Bij het werk niet eten, drinken of roken.  Vermijd inademing van de dampen.

LET OP: Aceton is zeer brandbaar. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken, NIET ROKEN!

Draag een geschikte veiligheidsbril en afhankelijk van de werksituatie veiligheids- handschoenen en een schort.

4. Polyurethaanharsen zoals hechtprimer 318 PU en polyurethaanhars 45/MC1 e.d.
Bij contact met de huid met water en zeep wassen en goed naspoelen. Komt onverhoopt hars in de ogen dan  contactlenzen verwijderen, oogleden geopende houden. Royaal met water spoelen (10-15 minuten). Eventueel een oogarts waarschuwen.

Bij het werk niet eten, drinken of roken.  Vermijd inademing van de dampen. Draag en een geschikte veiligheidsbril en afhankelijk van de werksituatie veiligheidshandschoenen en een schort.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

5. Vulstoffen – fillers zoals aerosil, glasvezels e.d.
Bij contact met de huid, langdurig met zeep en water afwassen. Komt overhoopt het product in de ogen dan contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden en royaal met water spoelen (10-15 minuten). Eventueel een oogarts waarschuwen.

Bij het optreden van stof, stofmaker met deeltjesfilter P2 dragen. Draag bij het verwerken een veiligheidsbril met zijkleppen.

Bij het werk niet eten, drinken of roken.

6. Losmiddelen zoals losmiddel 108, Honey Wax e.d.
De meeste losmiddelen zijn licht ontvlambaar.

Bij contact met de huid met water en zeep wassen en goed naspoelen. Komt onverhoopt hars of harder in de ogen dan  contactlenzen verwijderen, oogleden geopende houden. Royaal met water spoelen (10-15 minuten). Eventueel een oogarts waarschuwen.

Bij het werk niet eten, drinken of roken.  Vermijd inademing van de dampen. Draag een geschikte veiligheidsbril en afhankelijk van de werksituatie veiligheidshandschoenen en een schort.

Bij langdurige en intensieve inwerking een geschikt dampmasker dragen.

Bij gebruik: zorg voor goede ventilatie van de ruimte en de werkplek.

7. Harder voor Siliconenrubbers
De harder is ontvlambaar (vlampunt 33 C). Uit de buurt van open vuur, warmtebronnen en vonken houden.

Bij contact met de huid met water en zeep wassen en goed naspoelen. Komt onverhoopt de harder in de ogen dan contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden en royaal met water spoelen (10-15 minuten). Eventueel een oogarts waarschuwen.

Bij het werk niet eten, drinken of roken.  Vermijd inademing van de dampen. Draag een geschikte veiligheidsbril en afhankelijk van de werksituatie veiligheidshandschoenen en een schort. Bij langdurige en intensieve inwerking een geschikt dampmasker dragen.

Bij gebruik: zorg voor goede ventilatie van de ruimte en de werkplek.

Voor alle eventuele gewenste verdere informatie voor de verwerking, contact opnemen met onze toepassingstechnici.