Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

POLYESTER LAMINEERHARS MET KLEURSTOF 300PA/PP

18,4921,48

Polyester lamineerhars met een poeder kleurstof naar keuze. Deze kleurstoffen dekken heel snel en vaak is een klein beetje toevoegen al voldoende.

. Voor bekleding met glasmat
. Snelle verwerkingstijd
. Eenvoudig in gebruik
. Slag- en stootvast

Wissen
Artikelnummer: 300PA/PP Categorieën: ,

Beschrijving

Polyester lamineerhars wordt meestal gebruik in combinatie met een glasbewapening (glasmat, glasweefsel etc.) voor het maken van polyester constructies zoals vijvers, boten, zwembaden, diverse reparaties, modelbouw, mallen en nog heel veel meer.
De hars kan ingekleurd worden met de naar keuze bijgeleverde poeder kleurstof en is heel eenvoudig in het gebruik.

De krachtige poeder kleurstoffen geven de polyesterhars een mooie volle kleur. De pigmenten worden geleverd in potjes van 40 gram. De potjes zijn goed afsluitbaar en zorgen ervoor dat het pigment goed droog bewaard kan worden en uit een potje kun je handig wat poeder halen.
Indien u nog meerdere kleuren wenst kunt u deze apart bijbestellen.

Met het bijgeleverde potje van 40 gram kunt u meer dan 6 kilo polyesterhars inkleuren.

De kleuren kunnen onderling gemengd worden.
Aan alle bovenstaande kleuren kunt u de Metaltint pigment Power Pearl toevoegen om deze kleuren een metaallook te geven. De hoeveelheid die u moet toevoegen hangt af van uw wensen. Hoe meer Power Pearl, hoe meer het gaat glimmen. Let er wel op dat de Power Pearl de orginele poeder pigmenten lichter van kleur maakt.

LET OP!  De poeders niet mengen met water indien u ze aan de polyesterhars wilt gaan toevoegen.

De volgende kleuren zijn beschikbaar:
Geel
Zwart
Lichtblauw
Loodgrijs
Gele oker
Gebrande Sienna
Limoengroen
Groen
Rode Oker
Koraalroze
Mokka
Rood
Titaan Wit
Ultramarijn
Donkerblauw
Lila
Turkoois
Oranje
Donkerbruin

De ingekleurde polyesterhars mengen met de harder volgens de uithardingstabel. Na toevoegen direct de harder grondig met de hars mengen. Het aanbrengen van de hars kan met behulp van bijvoorbeeld een nylon roller of een kwast. Het laminaat ontluchten kan met een ontluchtingsroller, zoals een paddle- of schijvenroller.

Verpakking: 1KG + poeder kleurstof naar keuze
Verwerkingstijd: Bij 20ºC. ca. 25 minuten
Mengverhouding: ca. 2% M.E.K. peroxyde (artikelnummer 109) toevoegen aan de polyesterhars. Deze kunt u apart mee bestellen.
Verbruik: afhankelijk van de toepassing

GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASMAT    GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASROVING
Glasmat 150 gram/m2 250  Gram polyesterhars        Glasroving 350 gram/m2  550 Gram polyesterhars
Glasmat 225 gram/m2 500  Gram polyesterhars        Glasroving 490 gram/m2  750 Gram polyesterhars
Glasmat 300 gram/m2 700  Gram polyesterhars        Glasroving 510 gram/m2  8000 Gram polyesterhars
Glasmat 450 gram/m2 1000 Gram polyesterhars        Glasroving 600 gram/m2  900 Gram polyesterhars
Glasmat 600 gram/m2 1400 Gram polyesterhars        Glasroving 800 gram/m2 1200 Gram polyesterhars

GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASWEEFSEL
Glasweefsel   55 gram/m2  55 Gram polyesterhars
Glasweefsel   80 gram/m2  80 Gram polyesterhars
Glasweefsel 130 gram/m2 130 Gram polyesterhars
Glasweefsel 160 gram/m2 160 Gram polyesterhars
Glasweefsel 200 gram/m2 200 Gram polyesterhars
Glasweefsel 300 gram/m2 300 Gram polyesterhars

Polyesterhars:
Bevat: styreen.
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken: het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P241 Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-]apparatuur gebruiken. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405 Achter slote bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Verharder:
Methyl ethyl keton peroxide; Reaction mass of butane- 1338-23-4
2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane

Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H242 Brandgevaar bij verwarming. H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P220 Verwijderd houden van vuil, roest en chemicaliën in het bijzonder. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar); verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Verpakking

1 KILO

Verharder

,

Kleuren

GEEL, ZWART, LICHTBLAUW, LOODGRIJS, GELE OKER, GEBRANDE SIENNA, LIMOENGROEN, GROEN, RODE OKER, KORAALROZE, MOKKA, ROOD, TITAAN WIT, ULTRAMARIJN, DONKERBLAUW, LILA, TURQUOISE, ORANJE, DONKERBRUIN