Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

POLIJSTMIDDEL AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH 10

20,00

Uitverkocht

Artikelnummer: 10 Categorie:

Beschrijving

Autoglym Super Resin Polish ie een poetsmiddel, beschermingsmiddel en reinigingsmiddel in 1. Het zorgt voor een uitzonderlijk hoge glans op alle epoxy-, polyester- en laklagen. Het is geschikt voor lichte beschadigingen en doffe plekken.

Super Resin Polish is eenvoudig en snel te gebruiken.
Dit polijstmiddel is enkel voor handmatig gebruik en mag niet machinaal worden aangebracht. Niet aanbrengen op ongelakte metallic kleurstof, want die zou kunnen ‘verdonkeren’.
Dit middel geeft een uitzonderlijke bescherming en een perfect cosmetisch effect.

Inhoud: 325 ml

Levertijd: ca. 3 dagen

Bevat siliconen.

Bevat: Naptha (Petroleum), Hydrotreated Heavy

Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen):  P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P312  Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In een goed gesloten verpakking bewaren. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen): EUH208  Bevat: 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.