Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

METHYLEENCHLORDE 570

10,5045,00

Wissen
Artikelnummer: 570-2 Categorieën: ,

Beschrijving

Een universeel reinigings- en ontvettingsmiddel. Voor het ontvetten van te behandelen oppervlakken en voor het reinigen van kwasten, rollers en andere gereedschappen.

Leverbaar in 1200 gram – 5 kilo

Methyleenchloride:
Dichloormethaan
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingszinnen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker (bij contact met de huid, bij inslikken).

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P261 Inademing van rook, gas, nevel, spuitnevel, damp vermijden. P280 Oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen. P312 Bij onwel voelen een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Inhoud en verpakking afvoeren door een geautoriseerde afvalverwijderinginstallatie.
EU Identificatie-Nr: 602-004-00-3

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

, ,