Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

LOSMIDDEL P.V.A. 108

4,2360,44

Wissen
Artikelnummer: 108 Categorie:

Beschrijving

Een vloeibaar losmiddel op basis van polyvinylalcohol en water (P.V.A.). welke een dunne film vormt dat dient voor scheiding tussen de mal en de kunsthars. De film droogt snel en glanzend op. Het losmiddel wordt met een spons, zachte doek of kwast dun en gelijkmatig aangebracht. Het losmiddel heeft een groenige kleur, zodat je precies kunt zien waar je gebleven bent.

Geschikt voor gebruik in combinatie met polyester-, epoxy-, en polyurethaanharsen.
Restanten losmiddel kunnen later met lauw water worden verwijderd.

– hittebestendig
– chemicaliën bestendig
– droogtijd: 15-34 minuten afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en dikte
– kleur: groen
– verbruik: ca. 100 gram per m2

Bevat: 2-propanol
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen):  H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P241 Explosieveilige (elektrische/ventilatie-/verlichtings-)apparatuur gebruiken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlezen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

 

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

, , , , , , ,