Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

KRISTAL ART EPOXYHARS 120. Tot 3 cm dik te gieten

11,99241,39

 

  • tot 3 cm dik in 1 keer te gieten
  • Zeer UV bestendig (geen extra UV blocker nodig)
  • Kristalhelder
  • Zelfontluchtend (geen luchtbelletjes meer)
  • Mengverhouding in gewicht: 100:33 of 3:1
  • Niet-toxisch

 

Wissen
Artikelnummer: 120 Categorieën: ,

Beschrijving

De Kristal Art epoxyhars 120 is een NO BUBBLES (zelfontluchtend), KRISTALHELDER 2-komponenten, zeer goed UV bestendig epoxysysteem. Tot 3 cm dik in 1 keer te gieten.
Deze epoxy heeft een hoge glans en goede chemische weerstand en is bestand tegen vocht en water na uitharding. Het geeft uw product een mooie afwerking wat betreft netheid en oppervlaktestructuur die glad en kleefvrij wordt en een langdurige bescherming door o.a. zijn hoge krasvastheid.
Zelfs bij het gieten in een dikke laag blijft de hars kristalhelder en heeft geen volumekrimp. De epoxyhars heeft een lage viscositeit en heeft dus een zeer goede vloeibaarheid en is zelf-ontluchtend (geen belletjes meer).
Deze hars is bestand tegen een temperatuur van 65°C

Voordelen en eigenschappen van de glasheldere epoxyhars:
Oplosmiddel vrij, VOC-vrije epoxytechnologie
Stinkt niet/nauwelijks.
Goede UV bestendigheid.
Tot 3 cm. dik te gieten.
Kristalhelder eindresultaat.
Hoge krasvastheid en bescherming.
Vloeit waterpas uit.
Zelf-ontluchtend.
Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc).
Deze epoxyhars kan ook ingekleurd worden met een epoxy pigmentpasta, poeder pigment, Adirondack alcohol inkt of Pinata alcohol inkt en Artwork pigmenten.

VERBRUIK:
1e laag als primer:                             ca. 300 tot 400 gram per m2 (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond).
Volgende lagen (indien gewenst):     ca. 250 gram per m2.
Gietlaag:                                            ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte.

TOEPASSINGEN:
Deze giethars kan o.a. gebruikt worden voor het transparant gieten van diverse objecten zoals  tafelbladen, decoratieve gietstukken, dienbladen, sieraden, naambordjes, onderzetters, kaarsenhouders, lampenvoeten, kunstwerken enz. enz. en het ingieten van voorwerpen, bloemen, insecten e.d.

MENGVERHOUDING:
Mengverhouding hars/verharder in gewichtsdelen 100/33

100 gewichtsdelen Epoxyhars                        artikelnummer: 120
33   gewichtsdelen Verharder                         artikelnummer: 120/HAR
(b.v. 100 gram  epoxyhars met 33 gram verharder)

 

De hars heeft een wat trage uitharding om te zorgen dat hij volledig kristalhelder blijft en dat alle luchtbellen eruit kunnen verdwijnen.

* Verwerkingstijd 500 gram: ca. 2 uur (20 °C)
* Uithardingstijd (20 °C): 24-36 uur
* Minimale verwerkingstemperatuur: 18 C
* Volledige doorharding: 7 dagen, afhankelijk van de dikte en de vorm.
* Viscositeit gemixt: cPs 750-1100

De epoxyhars sets zijn inclusief verharder. Grotere hoeveelheden, prijs op aanvraag.

Kijk bij het Informatiecentrum naar wat u met deze hars kunt doen: Informatiecentrum

Wanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk).
Indien de epoxyhars en verharder wat kouder zijn dan kunnen deze gaan kristalliseren. Dit is een normaal proces. Door de epoxyhars en verharder voor gebruik even op bijvoorbeeld de radiator te zetten wordt dit proces weer teniet gedaan en kunt u ze op de gebruikelijke wijze verwerken.

Epoxyhars:
Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤700), oxiraan, mono [(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen , met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  P280 Beschermende handschoenen dragen. P280 Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen): EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Epoxyverharder:
Polyoxyalkyleneamine
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende handschoenen/bescherende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): 

 

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Opties

, , , , ,