Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

HITTEBESTENDIGE EPOXYHARS TOT 95 GRADEN 156

31,2559,99

  • hittebestendig tot 95 C
  • glashelder
  • UV bestendig
  • hoge krasvastheid
Wissen
Artikelnummer: 156 Categorieën: ,

Beschrijving

Een 2-komponenten hittebestendige epoxyhars voor het gieten van onderzetters, dienbladen, keukenbladen, tafelbladen, barbladen etc. De hars is oplosmiddelvrij, UV bestendig en geeft een glashelder en zeer harde oppervlakte. De hars heeft een hoge hittebestendigheid van 90-95 graden Celsius. De epoxy kan ingekleurd worden maar ook enkel gebruikt worden voor het coaten en afdichten.

Door de hoge temperatuurbestendigheid kunnen er theekopjes e.d. opgezet worden zonder dat er kringen achterblijven.

Mengverhouding: 2:1
Verwerkingstijd: ca. 80 minuten
Temperatuurbestendigheid: ca. 90-95º C.
Uithardingstijd: 24 uur
Maximale uithardingseigenschappen en temperatuurbestendigheid: na minimaal 7 dagen bij 20ºC.

Voordelen en eigenschappen van de hittebestendige epoxyhars:
Bestand tegen hoge temperaturen.
Oplosmiddel vrij.
Stinkt niet/nauwelijks.
Goede UV bestendigheid.
Glashelder eindresultaat.
Hoge krasvastheid en bescherming.

De epoxyhars sets zijn inclusief verharder.
De gemengde componenten moeten 3-4 minuten grondig worden geroerd om een ​​gelijkmatige consistentie te garanderen. Epoxysystemen hebben de neiging sneller op te warmen in een pot dan als een dunne film, alleen de hoeveelheid mengen die nodig is voor gebruik binnen de geleringstijd van het product.

Houd er rekening mee dat:
Dit harssysteem heeft 7-10 dagen nodig om maximale uitgeharde eigenschappen en temperatuurbestendigheid te bereiken. Als u andere produkten toevoegt zoals pigmentpasta, pigmentpoeder, alcohol inkt, oplosmiddelen etc. wordt de temperatuurbestendigheid verlaagd. Hoe meer u van deze materialen toevoegt, hoe meer de temperatuurbestendigheid wordt verminderd. Indien u toch kleurstoffen e.d. wenst toe te voegen adviseren wij om een laatste heldere laag van de hittebestendige epoxyhars als toplaag aan te brengen, dus bovenop de gepigmenteerde laag.

Alcoholinkten kunnen een slechte oppervlakteafwerking veroorzaken (kuiltjes, troebelheid en andere oneffenheden).

Door de lange open tijd is de hittebestendige epoxyhars gevoelig voor Amine Blush en Polymer Bloom. Dit is onder de volgende gebruiksomstandigheden:
– hoge luchtvochtigheid
– lage omgevingstemperatuur (15 C of lager)
– tochtige of winderige omstandigheden (ook airconditioning)

Om deze problemen te voorkomen raden wij aan om de epoxyhars (niet de verharder) voor te verwarmen, alvorens te mengen met de verharder. Ook de werkruimte dient zo constant mogelijk gehouden te worden qua temperatuur en lichtvochtigheid tijdens het uitharden van de hars.

Epoxyhars:
Reactieprodukt: bisphenol-A(epichlorhydrin); epoxy resin (number average molecular weight <700)
Signaalwoord: Waarschuwing

Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352+P333+P313 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

Epoxyverharder:
4,4′-Isopropylidene dicyclohexanol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxyporpane
Oxirane, mono [(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen):  H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  P264 Na het werken met dit produkt..grondig wassen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352+P333+P313 BIJ CONTAE MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een aarts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.

 

 

 

Extra informatie

VERPAKKINGEN

,