Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

HITTEBESTENDIGE BLANKE LAK TOT 110 C. 100 ML. 31/M

8,55

Wissen
Artikelnummer: 31/M-1 Categorieën: , ,

Beschrijving

Een tot ca. 110 graden Celsius hittebestendige blanke lak met een uitstekende hechting op vele ondergronden. De lak is tevens benzinebestendig, chemicalienbestendig en bestand tegen alle weersinvloeden.
De lak hecht op epoxy, polyester, polyurethaan, behandeld en onbehandeld houd, metaal, aluminium, glas en steen.
De lak is zowel met de kwast, roller als verfspuit te verwerken.

Kenmerken:
– hittebestendig: Tot 110°C
– duurzame glans
– krasvast en stootvast
– bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
– goede corrosiewering
– uitstekende hechting

Inhoud: 100 ml.

Verbruik: circa 0,5 m2 per 100 ml.

Stofdroog: Na 30 tot 60 minuten
Kleefvrij: Na 3 tot 4 uur
Overspuitbaar: Na 24 uur

Verwerking:

  1. Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen
  2. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
  3. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren (korrel 600)
  4. De ondergrond moet wederom schoon, droog en vetvrij zijn
  5. De lak op kamertemperatuur brengen
  6. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C
  7. Voor gebruik de inhoud van het blik goed roeren
  8. De lak aanbrengen in 1 of meerdere dunne lagen (een te dikke laag geeft een zeer trage tot slechte doorharding)

9.De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte

Hittebestendige blank lak:
aceton
nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar
Oplosmiddelnafta (aardolie), licht aromatische
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H222+H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P260 Spuitnevel niet inademen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen): EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Extra informatie

Opties