Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

DD LAK HOOGGLANS 7.5 KG 20/7500

279,95359,94

Wissen
Artikelnummer: 20/7500 Categorie:

Beschrijving

Een hoogwaardige twee componenten polyurethaanlak. De lak heeft een hoge glans, een uitstekende vloei, zeer hoge krasvastheid en een uitstekende hechting op polyester.

Ook te gebruiken als aflak op hout, epoxy, staal, aluminium, A.B.S. e.d. en als antisliplaag in combinatie met de DD Lak antislippoeder.

De DD lak is niet geschikt voor onder de waterlijn.

De lak kan verwerkt worden met een kwast, roller of spuit. Hiervoor leveren wij ook verdunners.

Mengverhouding: basis/verharder 100:50 gewichtsdelen.
Verbruik is ca. 100 gram per m²
Bij 20° na 1 tot 2 uur stofdroog.
Overschilderbaar zonder schuren tussen de 24 en 48 uur.
Minimale verwerkingstemperatuur 15°C

Leverbaar in transparant, 27 standaard kleuren, wit en zwart en alle RAL kleuren. De 27 standaard kleuren en de RAL kleuren vindt u weergegeven in onderstaande digitale kleurenkaarten.

Let erop dat de gekozen kleur enigzins kan afwijken in verband met instellingen van uw beeldscherm. De aluminium kleuren RAL 9006 en RAL 9007 zijn een benadering van de fysieke kleuren.

Levertijd: 3-5 dagen.
Verpakking: 7.5 Kg Set

BASIS:
2-methoxy-1-methylethylacetaat. Reactiemassa van bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): –

VERHARDER:
Hexamethyleen-1.6-diisocyanaat homopolymeer
2-methoxy-1-methylethylacetaat.
hexamethyleen-1,6 diisocyanaat
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat
Signaalwoord: WaarschuwingWaarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H332 Schadelijk bij inadmeing. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H335-H336 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P405: Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg
Kleuren

TRANSPARANT, DC800 WIT, DC801 ZWART, DC803 IVOOR, DC811 LICHTGRIJS, DC814 GEEL, DC829 SCHELPKLEUR, DC831 STOFGRIJS, DC837 OKERGEEL, DC839 GEBROKEN WIT, DC841 NEVELWIT, DC842 ORANJE, DC845 SIGNAALROOD, DC852 MIDDENBLAUW, DC854 MARINEBLAUW, DC855 GRAFIETBLAUW, DC856 BORDEAUX, DC857 KLASSIEKROOD, DC859 DONKERGROEN, DC861 ROOMWIT, DC875 ENGELS GROEN, DC879 ZAANSGROEN, DC881 NOORDPOOL WIT, RAL1001, RAL1002, RAL1003, RAL1004, RAL1005, RAL1006, RAL1007, RAL1011, RAL1012, RAL1013, RAL1014, RAL1015, RAL1016, RAL1017, RAL1018, RAL1019, RAL1020, RAL1021, RAL1022, RAL1023, RAL1024, RAL1027, RAL1028, RAL1032, RAL1034, RAL2000, RAL2001, RAL2002, RAL2003, RAL2004, RAL2008, RAL2010, RAL2011, RAL2012, RAL3000, RAL3001, RAL3002, RAL3003, RAL3004, RAL3005, RAL3007, RAL3009, RAL3011, RAL3012, RAL3013, RAL3014, RAL3015, RAL3016, RAL3017, RAL3018, RAL3020, RAL3022, RAL3027, RAL3031, RAL4001, RAL4002, RAL4003, RAL4004, RAL4005, RAL4006, RAL4007, RAL4008, RAL4009, RAL5000, RAL5001, RAL5002, RAL5003, RAL5004, RAL5005, RAL5007, RAL5008, RAL5009, RAL5010, RAL5011, RAL5012, RAL5013, RAL5014, RAL5015, RAL5017, RAL5018, RAL5019, RAL5020, RAL5021, RAL5022, RAL5024, RAL6000, RAL6001, RAL6002, RAL6003, RAL6004, RAL6005, RAL6006, RAL6007, RAL6008, RAL6009, RAL6010, RAL6011, RAL6012, RAL6013, RAL6014, RAL6015, RAL6016, RAL6017, RAL6018, RAL6019, RAL6020, RAL6021, RAL6022, RAL6024, RAL6025, RAL6026, RAL6027, RAL6028, RAL6029, RAL6032, RAL7000, RAL7001, RAL7002, RAL7003, RAL7004, RAL7005, RAL7006, RAL7008, RAL7009, RAL7010, RAL7011, RAL7012, RAL7013, RAL7015, RAL7016, RAL7021, RAL7022, RAL7023, RAL7024, RAL7026, RAL7030, RAL7031, RAL7032, RAL7033, RAL7034, RAL7035, RAL7036, RAL7037, RAL7038, RAL7039, RAL7040, RAL7042, RAL7043, RAL7044, RAL7045, RAL7046, RAL7047, RAL8000, RAL8001, RAL8002, RAL8003, RAL8004, RAL8007, RAL8008, RAL8011, RAL8012, RAL8014, RAL8015, RAL8016, RAL8017, RAL8019, RAL8022, RAL8023, RAL8024, RAL8025, RAL8028, RAL9001, RAL9002, RAL9003, RAL9004, RAL9005, RAL9007, RAL9010, RAL9011, RAL9016, RAL9017, RAL9018