Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

Home » Polyester vijvers zelf maken

Polyester vijvers zelf maken

Hier vindt u een beschrijving over het zelf maken van een polyester vijver. In deze beschrijving geven wij u advies over de eventueel te gebruiken produkten. Deze produkten kunt u o.a. via deze webwinkel bestellen.

Met polyesterhars en glasvezels kunt U op een vrij eenvoudige manier een vijver maken. Polyester vijvers zijn licht en sterk en tegen vele invloeden van de natuur bestand. De vijver kan in bijna elke vorm en grootte gemaakt worden, zodat hij aangepast kan worden aan de plaats waar hij moet komen. Als U dit allemaal bepaald heeft dan zijn er nog een paar punten waar U alvorens te beginnen op moet letten. Het is van belang om eerst precies na te gaan wat U in de vijver wilt hebben (vissen, planten, vogels e.d.). De diepte van de vijver wordt namelijk in eerste instantie bepaald door wat men erin wilt doen. Verder is de ligging van de vijver ten opzichte van de zon van groot belang, omdat de water-temperatuur niet te hoog mag worden, indien er vissen in de vijver komen. Uiteraard moet ook eerst de soort en de conditie van de ondergrond worden bepaald (zand, klei, veen, beton, hout enz.) en de hoogte van het grondwater.

Als U al deze vragen eerst op een rijtje heeft gezet dan kan het eigenlijke werk beginnen.

HET MAKEN VAN EEN NIEUWE VIJVER:

  1. Een gat in de grond graven volgens het gewenste model. Er ontstaat dus een soort mal in de aarde. Omdat U niet op deze vochtige ondergrond de hars en matten kunt aanbrengen, moet U eerst de ondergrond bekleden met folie, goedkope board platen, vetvrij papier of jutezakken gedrenkt in gips. De bedoeling is, dat de ondergrond droog en vlak wordt. Heeft men een vorm gemaakt met veel rondingen dan kan de aarde bestreken worden met een zand- cement specie die goed glad wordt afgestreken. Na doorharding (minstens 1 week) kan de ondergrond als mal dienen.
  2. Als het grondwater te hoog staat kan men een andere methode gebruiken. Deze bestaat uit het van hout, gaas of papiermaché vervaardigen van een model van de vijver.
  3. Een andere methode voor het maken van een vijver bestaat uit het maken van een “Mal” waarin of waar omheen een polyester vorm kan worden gemaakt. De mal kan zijn vervaardigd van elk materiaal dat voldoende stijfheid bezit om zijn vorm te behouden tijdens het aanbrengen van glas en hars.

DIEPTE EN VORM VAN DE VIJVER:
De diepte van de vijver wordt in eerste instantie bepaald door wat men erin wilt doen. Voor vissen is het wenselijk een diepte van minimaal 60-80 cm. aan te houden. Er mag ‘s zomers geen te hoge water-temperatuur ontstaan waardoor zuurstofgebrek voor de vissen ontstaat. Als U vissen neemt, die in de winter moeten overblijven, dan moet een gedeelte van de vijver tenminste 80 cm. diep zijn. Voor oeverplanten is 35 cm. een goede diepte. Voor moerasplanten is 10 cm. al genoeg.  Indien men een buitenvijver maakt, dan moet deze enigszins taps toelopen, zodat deze ‘s winters bij ijsvorming niet stuk gedrukt kan worden, omdat ijs immers uitzet.

DE VERWERKING MET POLYESTER EN GLASVEZELS (PUNT 1 EN 2):
Het is van belang dat de te bewerken ondergrond geheel droog en vetvrij is. De verwerkingstemperatuur moet minstens 15°C. zijn. De mal moet eerst bewerkt worden met de  één-komponenten Hechtprimer 318 PU (zie: tab. Polyurethaan) om een goede hechting te verkrijgen (zie handleiding Hechtprimer). Het verbruik is ca. 150 Gram/m². Het aantal aan te brengen lagen is afhankelijk van de poreuziteit van de te bewerken ondergrond. Indien de Hechtprimer niet meer in de ondergrond trekt, maar erop blijft liggen, is dit een teken dat de ondergrond verzadigd is. Na een ½ uur en binnen de 3 uur na het aanbrengen van de laatste laag Hechtprimer 318 PU moet met de eerste laag bekleding (hars en glasvezel) begonnen worden.  Het aantal lagen polyester en glasvezel wordt bepaald door de omstandigheden van de ondergrond en de afmetingen van de vijver. Verder kunnen er diverse soorten glasvezels gebruikt worden (glasmatten, glasweefsels, glasrovings, glasbanden e.d.). Ook de keuze van de soort glasbewapening is afhankelijk van de ondergrond en de vorm van de vijver.

Voor het gebruik van de polyesterhars wordt de verharder M.E.K. Peroxyde 109 (zie tab: Harders) toegevoegd. De benodigde hoeveelheid is ca. 2% (zie handleiding Uitharding-Polyesterharsen A50). De verharder grondig mengen met de polyesterhars. Eerst wordt de ondergrond met het aangemaakte harsmengsel bestreken. Hierop wordt de glasvezel gelegd, die vervolgens goed aangedrukt moet worden. Hierna wordt de bovenkant van de glasvezels met de rest van de aangemaakte polyesterhars verder bevochtigd totdat deze geen witte plekken meer vertoond (doorzichtig). Dit is een teken dat er voldoende hars is gebruikt. De hars kan aangebracht worden met een kwast  of met een roller (mohair-roller, vachtroller e.d.). Na het aanbrengen van de hars in de glasvezel moet er om eventuele ingesloten luchtbellen te verwijderen direkt nagerold worden met een ontluchtingsroller (paddle-roller, schijvenroller e.d.). Dit narollen gebeurt in de nog niet gegeleerde hars.

Hierna kan een eventuele volgende laag aangebracht worden. Voor de POTLIFE of GELTIJD (is de tijd gedurende de hars na het toevoegen van de harder nog bruikbaar is) zie handleiding Uitharding-Polyesterharsen A50. Vaak is het mogelijk om de volgende laag in de nog natte ondergrond aan te brengen (nat op nat). Hoeveel lagen er achter elkaar aangebracht kunnen worden, is afhankelijk van de geltijd en de ontstane warmteontwikkeling. Deze dient goed in de gaten te worden gehouden. De stukken glasvezel laat U onderling enige centimeters overlappen om te voorkomen, dat er zwakke plekken ontstaan.

Nadat de polyesterhuid gereed en verhard is, wordt deze afgewerkt met een Topcoathars (zie tab polyester en/of Flexicoat-Polyester). De verwerkingstemperatuur is minimaal 15°C. Deze kan in vele kleuren geleverd worden. Het verbruik is ca. 300-400 gram/m². Voor de verhouding hars-verharder, zie handleiding Uitharding-Polyesterharsen A50. Het is van belang dat de Topcoat niet te dun aangebracht wordt. Hierdoor kan er een slechte dekking ontstaan en kunnen de glasvezels zichtbaar blijven. Door het aanbrengen van een te dunne laag kunnen er ook problemen bij de uitharding ontstaan (slechte of onvoldoende uitharding, kleverig oppervlak enz.). De Topcoat heeft, indien deze in de juist laagdikte (1-laag) wordt aangebracht een goed vullend vermogen.

Het aanbrengen van de Topcoat kan geschieden met een kwast of mohair-roller. Het is van belang dat de ondergrond waarop de Topcoat aangebracht moet worden goed schoon en vetvrij is. De glasvezelondergrond dient eventueel afgedekt te worden, voordat de Topcoat aangebracht gaat worden. Indien er onverhoopt vuil of vet op is gekomen, dient de ondergrond eerst met aceton (zeer brandbaar)  of methyleenchloride afgedaan te worden (met deze produkten kunnen ook de kwasten en rollers gereinigd worden). Na bewerking moet de polyesterlaag nog minstens 24 uur droog blijven.  Het gebruikte gereedschap kan ook gereinigd worden met aceton of methyleenchloride (zie tab: reinigings-oplosmiddelen).

DE VERWERKING MET POLYESTER EN GLASVEZELS (PUNT 3):
De oppervlakte van de mal moet voldoende glad zijn, d.w.z. vooral niet poreus.  De  mal dient, indien deze van een poreus materiaal gemaakt is, eerst verzegeld te worden met een lak. Na droging van de lak worden er lossingsmiddelen (lossingswas 104 en losmiddel P.V.A. 108    zie tab: losmiddelen) aangebracht. Losmiddelen hebben tot taak de hechting van het te vervaardigen vormstuk op de mal te voorkomen, zodat het eenmaal uitgeharde produkt met zo weinig mogelijk moeite uit de mal kan worden gelost. Loswassen worden met een zachte doek op de mal aangebracht en moeten na het drogen (ca. 6 uur) meestal nog eens worden nagewreven om een goede glans te verkrijgen. Na het aanbrengen van de loswas kan het vloeibare Losmiddel (polyvinylalkohol) worden aangebracht. Dit produkt kan ook met een zachte doek of spons worden aangebracht. Dit losmiddel vormt een film in de mal. Na volledige droging van het vloeibaar losmiddel gaat met verder met het maken van het vormstuk. Wordt er in de vervaardigde mal gewerkt, dan dient er eerst te worden begonnen met de glasvezellagen en als laatste laag de Topcoathars. De Hechtprimer 318 PU is bij deze verwerking niet nodig ( zie “Verwerking punt 1 en 2”).

Wordt er om de mal heen gewerkt dan wordt er eerst begonnen met een Gelcoathars eventueel in kleur (zie tab: Polyester en/of Flexicoat-polyester) en daarna de glasvezellagen. De verwerkingstemperatuur is minimaal 15°C. Voor het gebruik van de Gelcoat wordt de verharder M.E.K. Peroxyde 109 (zie tab: Harders) toegevoegd. De benodigde hoeveelheid is ca. 2% (zie handleiding Uitharding-Polyesterharsen A50). De Gelcoathars kan met de kwast, roller of spuit worden verwerkt. De dikte van de Gelcoat moet worden beperkt tot 0,15 à 0,4 mm. Een te dik opgebrachte Gelcoat kan na het uitharden gemakkelijk barsten en is gevoelig voor slagen en stoten. Een te dun aangebrachte laag kan niet voldoende uitharden en de glasvezels zijn duidelijk zichtbaar. Het verbruik van 1 Kg. Gelcoathars is ca. 2 à 2½ m². Na voldoende doorharding van de Gelcoat kan met het aanbrengen van de glasbewapeningen worden begonnen. Meestal wordt er met een niet al te dikke glasbewapening begonnen (b.v 300 Gram/m²). Eerst hars (vermengd met verharder) aanbrengen op de Gelcoat, de mat in de hars leggen, aandrukken en verder bevochtigen (impregneren) met de aangemaakte hars. De eventuele volgende laag bewapening is meestal een wat dikkere bewapening (b.v. 450 Gram/m²).

Het aantal lagen polyester en glasvezel wordt uiteraard weer bepaald door de vorm van de vijver en de ondergrond waarop de vijver komt. Verder kan er ook weer gekozen worden uit diverse glasbewapeningen.

UITHARDING
Voordat de vijver in gebruik wordt genomen, moet de polyesterhars volledig uitgehard zijn. Bij een niet volledig uitgeharde polyesterhars kunnen nog reststoffen vrijkomen (dit kan schadelijk zijn voor de vissen e.d.). Bij een constante temperatuur van 20°C. duurt de volledige doorharding ca. 1 maand. Bij 40°C. wordt dit ca. 24 uur en bij 60°C. ca. 4 uur; een en ander afhankelijk van het harstype.

NAHARDINGSADVIES
Na minstens 24 uur doorharding bij 20°C. de vijver vullen met heet water (60 – 80°C.) waaraan een neutraal schoonmaakmiddel is toegevoegd. Na ca. 2 uur het water verwijderen en enige malen naspoelen met schoon heet water.

HET BEKLEDEN VAN EEN AL BESTAANDE VIJVER MET POLYESTER EN GLASVEZELS:
Het is ook mogelijk om een al bestaande vijver met polyester en glasvezels te bewerken b.v. omdat U met Uw vijver steeds problemen heeft. Zo kan een betonnen vijver na een strenge winter scheuren gaan vertonen waardoor het waterpeil terugloopt. Vijvers of b.v. PVC-folie zijn snel beschadigd en het kan wel zijn dat de planten door de folie heen gaan groeien. In deze gevallen is met behulp van polyesterhars en glasvezel  herstel mogelijk. De vijver moet eerst goed schoon en droog gemaakt worden alvorens tot het bekleden over te gaan. De verwerking gaat hetzelfde als bij het maken van een nieuwe vijver (1 en 2) zoals eerder beschreven.

Voor verdere informatie over de genoemde produkten zie de desbetreffende handleidingen en veiligheidsbladen van deze materialen. Deze kunt u via het contactformulier aanvragen of vinden onder de tab “Handleidingen”.  

De in onze dokumentaties – handleidingen – beschrijvingen en verstrekte gegevens worden naar beste weten verstrekt doch vormen nooit een garantie voor de resultaten met de genoemde produkten. De afnemer zal b.v. door eigen proefnemingen moeten beslissen of het geleverde produkt voor zijn toepassing geschikt is. Ook mondeling of schriftelijk gegeven adviezen e.d. zijn altijd vrijblijvend en gelden niet als garantie voor de verwerkte materialen.