Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

Home » Osmosebehandeling

Osmosebehandeling

Hier vindt u een beschrijving van het probleem “Osmose”. In deze beschrijving geven wij u advies over de eventueel te gebruiken producten. Deze producten kunt u o.a. via deze webwinkel bestellen.

Osmose is het ontstaan van micro-blaasvorming. Langdurig en onafgebroken contact met water kan aanleiding zijn tot dit verschijnsel. Veelal komt dit probleem dus voor op het onderwater schip, in zwembaden, tanks en buizen. Er kunnen enkele blaasjes ontstaan met een afmeting van 2 tot ca. 5mm., maar het probleem kan zich ook over het gehele oppervlakte voordoen.

Als voorbeeld in deze tekst gaan we uit van een polyester boot:

Het ontstaan van het osmose probleem ligt in de eerste opbouwlaag van de boot. Bij de bouw van polyester schepen wordt in negatieve mallen gewerkt waarin als eerste laag de z.g.n. gelcoat wordt aangebracht. Na het aanbrengen van de gelcoat worden de glasvezelbewapeningen aangebracht.  Het osmose probleem ontstaat door het feit dat het haast onmogelijk is om de glasvezelbewapening zonder lucht-insluitingen achter de gelcoat aan te brengen. Hierdoor ontstaan er kleine ruimtes achter de gelcoat, die de basis vormen voor het ontstaan van het z.g.n. osmotische verschijnsel.

Normale polyester-gelcoat (ortoftale-gelcoat) is niet waterdamp-dicht. Dit houdt in dat watermoleculen door de gelcoat heen kunnen dringen en de kleine ruimtes achter de gelcoat gaan vullen. In de polyester zitten reststoffen van de verharder, het bindmiddel van de glasvezelbewapening en andere stoffen die in het water dat de ruimtes bereikt oplossen. In de holtes achter de gelcoat wordt een druk opgebouwd waardoor de gelcoat gaat opbollen. Het is zelfs mogelijk dat het ontstane blaasje openspringt.

VOORKOMEN VAN OSMOSE: Osmose kan nooit helemaal voorkomen worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om het risico van osmose-vorming zoveel mogelijk te beperken.

Als eerste kan men besluiten om in plaats van de ortoftale-gelcoat de FLEXICOAT-gelcoat BS20PA te gebruiken. Deze gelcoat heeft als verschil dat hij minder vocht opneemt dan de ortoftale-gelcoat. De eerste glasvezellaag dient dan ook geïmpregneerd te worden met de FLEXICOAT impregneerhars BS15PA.

Wanneer zich geen of nauwelijks enige micro-blaasvorming voordoet, kan men besluiten om het polyester met 4 lagen IJmopox HB Coating te behandelen (de HB Coating dient in een droge ruimte bij minimaal 15°C. aangebracht te worden). Deze epoxy HB Coating wordt dan als preventie gebruikt. Deze coating is verkrijgbaar in zwart, wit en grijs.

Verder kan het probleem beperkt worden door de juiste keuze van de glasbewapening die direkt achter de gelcoat komt. Ernstige blaasvorming (blazen van centimeters groot) kan optreden wanneer er voor deze laag een glasweefsel is gebruikt. Goede resultaten kunnen verkregen worden indien de gelcoat gecombineerd wordt met een glasvezeloppervlaktemat (glasvlies). Het resultaat is beter dan wanneer men na de gelcoat een glasvlies aanbrengt. Het gebruik van een poedergebonden mat verdient aanbeveling boven een emulsiegebonden mat.  Het is uiteraard van belang dat de glasvezellagen na impregnering meteen zeer goed ontlucht worden met een speciale ontluchtingsroller (verkrijgbaar in diverse soorten en maten).

Herstel:

  1. Bij plaatselijke micro-blaasvorming kunnen de blaasjes open geschuurd worden, waarna deze goed met schoon water uitgespoeld dienen te worden. Het is zeer belangrijk dat deze blaasjes volledig gedroogd worden. Dit kan enkele weken duren. Na droging kunnen de openingen gevuld worden met Variopox Epoxy-Plamuur (Epoxy-Plamuur dient in een droge ruimte bij minimaal 15°C. aangebracht te worden).  Het gehele onderwater schip dient dan goed ruw geschuurd te worden waarna het met 4 à 5 lagen IJmopox HB Coating behandeld kan worden.
  2. Bij gehele blaasvorming op het onderwater schip moet er veelal besloten worden om de gelcoatlaag grotendeels te verwijderen, tot op de goede ondergrond.  Hierna dient men minimaal 4 weken te wachten tot alles volkomen droog is. De ruwe polyesterlaag moet nu behandeld worden met Variopox Epoxy-Injectiehars  en na 24 uur kan men de ondergrond uitvlakken met Variopox Epoxy-Plamuur. Na uitharding deze laag goed schuren, waarna een aantal lagen IJmopox HB Coating aangebracht worden tot een totale dikte van 0,5 à 0,6 mm. Dit zijn 4 à 5 lagen. Over deze coating kan ieder gewenst antifoulding systeem aangebracht worden.

OPMERKINGEN: Gereedschappen kunnen met Aceton of Methyleenchloride gereinigd worden.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: Bij het schuren of slijpen aan de polyester dient voor een goede stofafzuiging te worden gezorgd. Bij het reinigingsmiddel Aceton dient men er rekening mee te houden dat het product zeer brandbaar is (vlampunt lager dan 21°C.).

Voor verdere informatie over de genoemde producten zie de desbetreffende handleidingen en veiligheidsbladen van deze materialen. Deze kunt u via het contactformulier aanvragen of vinden onder de tab “Handleidingen”.  
 
De in onze documentaties – handleidingen – beschrijvingen en verstrekte gegevens worden naar beste weten verstrekt doch vormen nooit een garantie voor de resultaten met de genoemde producten. De afnemer zal b.v. door eigen proefnemingen moeten beslissen of het geleverde product voor zijn toepassing geschikt is. Ook mondeling of schriftelijk gegeven adviezen e.d. zijn altijd vrijblijvend en gelden niet als garantie voor de verwerkte materialen.